فرنامه

به همراه داستانها، چندین بار زندگی کنید!

روحی از یک زندگی

روحی از یک زندگی

ترجمه فرشاد قدیری داستانهایی از ارواح: کلیک کنید رِیموند وینسنت[1] مردی آرام، سرد و گوشه‌گیر بود که البته اگر نگاهی به گذشته‌اش بی‌اندازید، می‌توانید شخصیت او را درک کنید. او همیشه مرزهایی را برای خودش تعیین...
30 امرداد، 1398

توضیحات بیشتر