فرنامه

به همراه داستانها، چندین بار زندگی کنید!

قصه گو

قصه گو

قصه‌گو: نوشته‌ی اچ، اچ، مونرو (H. H. Munro: Saki) معروف به ”ساکی“ (1870 – 1916 میلادی) بیان شفاهی داستان 1: دانشگاه پیام نور رشته‌ی مترجمی زبان انگلیسی ترجمه و کمی تغییر از فرشاد قدیری قصه‌گو بعد از ظهر گرمی بود...
25 شهریور، 1397

توضیحات بیشتر