فرنامه

به همراه داستانها، چندین بار زندگی کنید!

قوانین

درود

در این وبلاگ، تنها داستانهایی پذیرفته خواهد شد که معیارهای فرهنگی در آنها لحاظ شده باشد. چنانچه دوستانی مایل به همکاری در این خصوص باشند، می‌توانند مطالب خود را، چه ترجمه از منابع دیگر زبانها بوده و یا خود نوشته باشند، به آدرس ایمیل زیر ارسال کرده و همچنین با پیامک به شماره‌ی همراه درج شده، موارد ارسالی را اطلاع دهند.

چنانچه نیاز به تغییری در محتوای ارسالی باشد، حتماً پیش از آن، صاحب اثر را مطلع خواهیم نمود. تلاش بر این است تا ضمن وفادار بودن به اصل اثر، موارد فرهنگی و خواست مخاطبین نیز در نظر گرفته شود تا به هر دو سوی امور فرهنگی، پدید آورنده‌ی اثر و مخاطبین، احترام گذاشته شود.

کامیاب و شادکام باشید

فرشاد قدیری

09125800677

farshadghadiri@yahoo.com