فرنامه

به همراه داستانها، چندین بار زندگی کنید!

نتایج جستجو

چه کسی پنیر مرا برداشته است؟


چه کسی پنیر مرا برداشته است؟ Who moved my cheese? نوشته‌ی دکتر اسپنسر جانسون Spencer Johnson برای نسخه‌ی ارزان‌قیمت کتاب الکترونیک (PDF) کلیک کنید. سال‌ها بود که در مورد این کتاب مطالب جست و گریخته‌ای را می‌شنیدم که...

توضیحات بیشتر