فرنامه

به همراه داستانها، چندین بار زندگی کنید!

نتایج جستجو

دستبند نوشته یاشیکو اوچیدا


«مامان، وقتش نشده که بریم؟» دلم نمی‌خواست گریه کنم اما اشک‌ها ناخودآگاه بر روی گونه‌هایم فرو ریختند. آنها را با پشت دستم پاک کردم. دلم نمی‌خواست خواهر بزرگترم گریه‌ی مرا ببیند. مادرم به آرامی پاسخ داد:...

توضیحات بیشتر


چه کسی پنیر مرا برداشته است؟


چه کسی پنیر مرا برداشته است؟ Who moved my cheese? نوشته‌ی دکتر اسپنسر جانسون Spencer Johnson برای نسخه‌ی ارزان‌قیمت کتاب الکترونیک (PDF) کلیک کنید. سال‌ها بود که در مورد این کتاب مطالب جست و گریخته‌ای را می‌شنیدم که...

توضیحات بیشتر