فرنامه

به همراه داستانها، چندین بار زندگی کنید!

هفت جنبه‌ی مهم در زندگی که باید بر روی آنها کار کرد

هفت جنبه‌ی مهم در زندگی که باید بر روی آنها کار کرد

هفت جنبه‌ی مهم در زندگی که باید بر روی آنها کار کرد

برای آنکه بتوانید در زندگی شخصی و اجتماعی خود پیشرفت کنید، لازم است تا درک درستی از این هفت بخش از زندگی داشته باشید و در مورد تمام موارد مربوطه نیز اطلاعات کافی داشته باشید. البته باید دانست که هر بخش از زندگی دارای دورنمایی بسیار ژرف و پهناور است بنابراین هر چه بیشتر به جزئیات این بخش‌ها دقت نمایید، زندگیِ پُربارتری نیز خواهید داشت. ما در اینجا زیاد وارد جزئیات نمی‌شویم و تنها سرخطی از این جنبه‌های مختلف زندگی را بیان می‌کنیم تا منافع و فعالیت‌های شما را به نوعی دسته‌بندی کرده باشیم.

اما پیش از آنکه بخواهیم هر یک از این بخش‌ها را تک‌تک مطرح کنیم، باید یادآوری نماییم که هیچیک از این جنبه‌های زندگی جدا از دیگری نیست و شما باید همزمان بر روی هر هفت بخش مهم زندگی‌تان کار کنید. چنانچه برای دست‌یابی به هر یک از این جنبه‌ها، کاری انجام ندهید، در عمل به جایی نخواهید رسید. برای مثال اندیشه، یکی از زیرمجموعه‌های ”خردمندی“ است اما به یاد داشته باشید که تغییر اندیشه می‌تواند بر روی تغییر عواطف اثر بگذارد که همین مورد زیرمجموعه‌ی بخش ”روانی“ می‌باشد.

لینک ادامه مطلب: کلیک کنید

گزارش مشکل

انتشار: 02 آبان، 1398    /    بازدید: 28